Preventiemedewerker

Doelen

  • Inzicht wet & regelgeving
  • Taken
  • Verantwoordelijkheden
  • Bevoegdheden
  • RI&E

Waarom wil jij hem bij ons volgen?

Docenten

  • Praktijk
  • Persoonlijke coach
  • After support


1 Daagse opleiding Preventiemedewerker
De eendaagse opleiding bestaat uit twee dagdelen.
Het doel van deze opleiding is om de preventiemedewerker inzicht te geven in de wet- en regelgeving, zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de RI&E.

De onderdelen van de opleiding zijn:

Arbowet en -regelgeving
Taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden preventiemedewerker
De interne relaties van de preventiemedewerker
De externe relaties van de preventiemedewerker
RI&E en het Plan van Aanpak
Hoe stel je een advies op?
Twee daagse opleiding Preventiemedewerker
Dag één van de tweedaagse opleiding is gelijk aan de eendaagse opleiding.
In dag 2 presenteren de deelnemers een huiswerkopdracht en worden onderwerpen behandeld die door de deelnemers in dag één zijn aangedragen.

De onderdelen van dag twee zijn:

Huiswerkopdracht presenteren
Het geven van voorlichting
Bedrijfshulpverlening
Onderwerpen aangedragen door de deelnemers.
Coaching
De coaching van de preventiemedewerker wordt afgestemd op de wensen van de preventiemedewerker én opdrachtgever.
Het coachingstraject kan worden gecombineerd met het uitvoeren of toetsen van de RI&E van de organisatie of specifieke werkplekonderzoeken.
Het coachingstraject bestaat uit een aantal in overleg vast te stellen dagdelen Herhaling.

1 daagse Preventiemedewerker

495,00 p.p.

2 daagse Preventiemedewerker

950,00 p.p.

Coaching

Offerte aanvragen